Doelstellingen

Iedereen die uit het actieve beroepsleven stapt doet dit met een pak kennis en vaardigheden.
Het is de bedoeling van de Kennisbeurs om dit uit te wisselen : wat men weet doorgeven aan anderen en van die anderen interessante kennis of kunde capteren.
Er wordt ook ruimschoots de mogelijkheid geboden om nieuwe sociale contacten op te bouwen na het wegvallen van de beroepsactiviteiten.

Ons motto is dan ook:

Kennis geven, Kennis nemen en Kennissen maken.

De lezingen niet te na gesproken, gebeuren de activiteiten in kleine groepen, zodat iedereen actief kan deelnemen.

Elke groep staat onder de leiding van een animator die de deelnemers bijeenroept, begeleidt en zorgt voor de faciliteiten.
Het programma bepalen de leden in grote mate zelf.
Het welslagen hangt dus niet alleen af van de animatoren maar ook van de deelnemers, waarvan verwacht wordt dat ze een actieve inbreng leveren.

Wordt een groep te talrijk, dan wordt overgegaan tot splitsing ervan. Aldus zorgt men ervoor dat elkeen aan bod komt.